Follow Here

Monday, August 30, 2010

Al Hikmah

"Peperangan (menghadapi nafsu) bermula dari kamu dan kemenangan berasal dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila meraih pertolongan, maka kamu berhasil mematikan (gelora) hawa nafsu, sehingga ruh dan hatimu terbebas dari hawa nafsu. Dengan itu, Allah s.w.t. menerima, menghidupkan, menerangi. memberi petunjuk kepadamu, memilih, dan memelihara dirimu."

"Tidakkah kamu tahu bahawa apabila kamu takluki hawa nafsu, hiduplah kamu; kerana hati yang berada dalam kegelapan hawa nafsu dan kelalaian seperti hati yang mati, walaupun sebenarnya tidak mati. Hati yang mati adalah hati orang kafir. Hati orang lalai seperti hati yang mati, kerana tidak ada kehidupan padanya. Dengan hidupnya hati-lah ilmu keyakinan tercapai, dan ilmu keyakinan adalah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya."

[ Imam Al-Hakim Al-Tirmidzi r.a.]

No comments: